سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه
72 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » بهار و تابستان 1384 - شماره 77(دفتر سوم) (24 صفحه - از 121 )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی